PARTIKELFILTER

DIESEL PARTIKELFILTER

Ett partikelfilter för dieselfordon används för att minska utsläppen av partiklar i avgaserna. Filtret består av en bikakestruktur av keramik eller metall, som vanligtvis är belagd med ädelmetaller som platina.


Avgaserna passerar genom kanalerna i strukturen och partiklar fastnar i filtret medan gaserna släpps ut genom de öppna kanalerna.


Efter en viss tid kan partikelfiltret bli igensatt av aska och sot, vilket minskar dess funktionalitet och påverkar fordonets prestanda och bränsleeffektivitet.
Därför behöver partikelfiltret rensas eller bytas ut med jämna mellanrum,
vanligtvis efter 80 000-160 000 km beroende på fordon och användningsförhållanden.


Skillnaden mellan ett partikelfilter och en katalysator är att partikelfiltret är utformat för att filtrera bort partiklar, medan katalysatorn arbetar för att minska utsläppen av gasformiga föroreningar. Båda systemen kan dock användas tillsammans för att minska utsläppen från fordon.


Det är också möjligt att återvinna ädelmetaller från partikelfilter genom specialiserad återvinning.
Genom att återvinna dessa metaller kan man minska behovet av att utvinna nya resurser och minska miljöpåverkan.