Industriell katalysator

INDUSTRIELL KATALYSATOR

Industriella katalysatorer används i en mängd olika tillämpningar inom olika industrier. Till exempel används de i bio- och naturgasanläggningar, kraftvärmeverk och kemiska anläggningar. De industriella katalysatorerna kan tillverkas av både keramiska och metalliska material och innehåller också intressanta mängder ädelmetaller, såsom platina, palladium och rhodium.


Dessa ädelmetaller fungerar som katalysatorer i kemiska reaktioner som sker inom anläggningarna och bidrar till att rensa bort skadliga ämnen från utsläppen. Det är viktigt att industriella katalysatorer fungerar optimalt för att minska miljöpåverkan och för att uppfylla olika miljökrav och regleringar.


När industriella katalysatorer når slutet av sin livstid eller behöver bytas ut, kan de återvinnas för att återanvända de värdefulla ädelmetallerna. Återvinning av ädelmetaller minskar behovet av att utvinna nya metaller och minskar därmed miljöpåverkan från brytning och utvinning. Dessutom kan återvunna ädelmetaller användas i nya produkter, vilket minskar produktionskostnaderna och främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi.