Keramisk katalysator

KERAMISK KATALYSATOR

Vad gör katalysatorn?

En keramisk fordonkatalysator är en viktig del av avgasreningssystemet och bidrar till att minska utsläppen av skadliga ämnen.
Katalysatorn har en bikakeliknande kärna, vanligtvis tillverkad av keramiskt material, där de värdefulla ädelmetallerna platina, palladium och rhodium finns.
Dessa ädelmetaller fungerar som katalysatorer för kemiska reaktioner som omvandlar skadliga avgasutsläpp till mindre farliga ämnen.


Kärnan i en keramisk katalysatorn är utformad med små kanaler där avgaserna passerar genom. Kanalerna varierar i diameter beroende på katalysatortypen och fordonet som den används i. Den katalytiska reaktionen sker på ytan av kanalerna där de ädelmetallbelagda väggarna fungerar som katalysatorer för att främja reaktionen.


Den bikakeliknande strukturen och kanalerna i katalysatorn ger en stor yta, vilket är viktigt för att reningen ska bli så effektiv som möjligt. Denna typ av katalysatorstruktur kallas också för monolit.


När katalysatorn inte längre fungerar optimalt eller när bilen når slutet av sin livstid kan katalysatorn återvinnas för att återanvända de värdefulla ädelmetallerna i nya produkter. Detta minskar behovet av att utvinna nya metaller och minskar miljöpåverkan från brytning och utvinning av metallerna.

SWEKAT katalysator köp
Keramisk katalysator ( monolit )