Metallisk katalysator

METALLISK KATALYSATOR

Metalliska katalysatorer är en annan typ av katalysator som används för att rena avgaser från bensin-drivna fordon.

Liksom keramiska katalysatorer fungerar de genom att använda ädelmetallbelagda ytor för att katalysera kemiska reaktioner som omvandlar skadliga avgasutsläpp till mindre farliga ämnen.


En metallisk katalysator känns igen av sin metalliska kärna, som är tillverkad av rostfritt stål eller annan metall.


Kärnan har vanligtvis en bikake-struktur med små kanaler, precis som keramiska katalysatorer. Ytan av kanalerna är belagda med en beläggning av platina, palladium eller rhodium, eller en kombination av dessa, för att främja den katalytiska reaktionen.


Metalliska katalysatorer har några fördelar jämfört med keramiska katalysatorer. De är mer hållbara och tål högre temperaturer, vilket gör dem mer effektiva vid rening av avgaser från högpresterande motorer. De är också mindre benägna att krossas eller spricka vid chockskador eller påfrestningar.


Precis som keramiska katalysatorer kan metalliska katalysatorer återvinnas för att återanvända de värdefulla ädelmetallerna i nya produkter. Återvinning av katalysatorer bidrar till att minska behovet av att utvinna nya metaller, vilket minskar miljöpåverkan från brytning och utvinning av metallerna.