RHODIUM

RHODIUM

Rhodium är en silvervit metalliskt grundämne med kemiskt symbol Rh och atomnummer 45. Det tillhör gruppen av ädelmetaller och är en av de sällsyntaste metaller som finns på jorden. Rhodium förekommer naturligt främst i platina- och krommalmer, och är oftast hittad i Ryssland, Sydafrika och Kanada.


Rhodium är en extremt hård och slitstark metall, med en hög smältpunkt på 1964 grader Celsius. Det har också en hög reflektivitet och används ibland som ett beläggningsmaterial på andra metaller för att ge dem en högglansig yta.


Rhodium används främst inom fordonsindustrin, särskilt i katalysatorer. Rhodium har en mycket hög katalytisk aktivitet och är därför mycket effektiv i att minska skadliga utsläpp från fordon.


På grund av sin ovanliga och begränsade förekomst på jorden, är rhodium en av de dyraste ädelmetallerna i världen. Priset på rhodium kan variera kraftigt beroende på efterfrågan och tillgång på marknaden.


En katalysator som innehåller högre halter av rhodium är dyrare på grund av dess höga kostnad. Men på grund av dess höga effektivitet i att minska utsläpp från fordon, har användningen av rhodium i katalysatorer blivit allt vanligare.


Sammanfattningsvis är rhodium en ovanlig och eftertraktad metall som används främst inom fordonsindustrin för att minska skadliga utsläpp. Dess höga kostnad beror på dess sällsynthet och begränsade förekomst på jorden