Diesel Partikelfilter

DIESEL PARTIKELFILTER

Et partikelfilter til dieselbiler bruges til at reducere emissionerne af partikler i udstødningsgasserne. Filteret består af en keramisk eller metal bikagestruktur, som normalt er belagt med ædle metaller såsom platin.Udstødningsgasserne passerer gennem kanalerne i strukturen, og partikler fanges i filteret, mens gasserne frigives gennem de åbne kanaler.Med tiden kan partikelfilteret blive tilstoppet med aske og sod, hvilket reducerer dets funktionalitet og påvirker køretøjets ydeevne og brændstofeffektivitet.
Derfor skal partikelfilteret rengøres eller udskiftes med jævne mellemrum,
normalt efter 80.000-160.000 km afhængigt af køretøjet og brugsforholdene.Forskellen mellem et partikelfilter og en katalysator er, at partikelfilteret er designet til at filtrere partikler fra, mens katalysatoren arbejder på at reducere emissioner af gasformige forurenende stoffer. Begge systemer kan dog bruges sammen til at reducere emissioner fra køretøjer.Det er også muligt at genvinde ædelmetaller fra partikelfiltre gennem specialiseret genanvendelse.
Ved at genbruge disse metaller kan du reducere behovet for at udvinde nye ressourcer og reducere miljøbelastningen.