Industriel katalysator

INDUSTRIEL KATALYSATOR

Industrielle katalysatorer bruges i en række forskellige anvendelser i forskellige industrier. For eksempel bruges de i bio- og naturgasanlæg, kraftvarmeværker og kemiske anlæg. De industrielle katalysatorer kan fremstilles af både keramiske og metalliske materialer og indeholder også interessante mængder af ædelmetaller, såsom platin, palladium og rhodium.Disse ædelmetaller fungerer som katalysatorer i kemiske reaktioner, der finder sted i faciliteterne og hjælper med at rense skadelige stoffer fra emissionerne. Det er vigtigt, at industrielle katalysatorer fungerer optimalt for at mindske miljøbelastningen og opfylde forskellige miljøkrav og regler.Når industrielle katalysatorer når slutningen af ​​deres levetid eller skal udskiftes, kan de genbruges for at genbruge de værdifulde ædelmetaller. Genanvendelse af ædelmetaller reducerer behovet for at udvinde nye metaller og reducerer dermed miljøbelastningen fra minedrift og udvinding. Derudover kan genbrugte ædelmetaller bruges i nye produkter, hvilket reducerer produktionsomkostningerne og fremmer bæredygtighed og den cirkulære økonomi.