Keramisk katalysator

KERAMISK KATALYSATOR

Hvad gør katalysatoren?

En keramisk køretøjskatalysator er en vigtig del af udstødningsgasrensningssystemet og bidrager til at reducere emissionerne af skadelige stoffer.
Katalysatoren har en honeycomb-lignende kerne, normalt lavet af keramisk materiale, hvori de ædle ædelmetaller platin, palladium og rhodium findes.
Disse ædelmetaller fungerer som katalysatorer for kemiske reaktioner, der omdanner skadelige udstødningsemissioner til mindre farlige stoffer.Kernen i en keramisk katalysator er designet med små kanaler, hvorigennem udstødningsgasserne passerer. Kanalerne varierer i diameter afhængigt af typen af ​​katalysator og den vehikel, den anvendes i. Den katalytiske reaktion sker på overfladen af ​​kanalerne, hvor de ædelmetalbelagte vægge fungerer som katalysatorer for at fremme reaktionen.Den honeycomb-lignende struktur og kanaler i katalysatoren giver et stort overfladeareal, hvilket er vigtigt for at oprensningen bliver så effektiv som muligt. Denne type katalysatorstruktur kaldes også en monolit.Når katalysatoren ikke længere fungerer optimalt, eller når bilen når slutningen af ​​sin levetid, kan katalysatoren genbruges til at genbruge de værdifulde ædelmetaller i nye produkter. Dette reducerer behovet for at udvinde nye metaller og reducerer miljøbelastningen fra minedrift og udvinding af metallerne.

Innehåll katalysator monolit
Keramisk katalysator ( monolit )