Diesel partikkelfilter

DIESEL PartikkelFILTER (DPF)

Et partikkelfilter for dieselbiler brukes for å redusere utslippene av partikler i avgassene. Filteret består av en keramisk eller metall bikakestruktur, som vanligvis er belagt med edle metaller som platina.


Avgassene passerer gjennom kanalene i strukturen og partikler fanges i filteret, mens gassene slippes ut gjennom de åpne kanalene.


Over tid kan partikkelfilteret bli tilstoppet av aske og sot, noe som reduserer funksjonaliteten og påvirker kjøretøyets ytelse og drivstoffeffektivitet.
Derfor må partikkelfilteret rengjøres eller skiftes ut med jevne mellomrom,
vanligvis etter 80 000-160 000 km avhengig av kjøretøyet og bruksforholdene.


Forskjellen mellom et partikkelfilter og en katalysator er at partikkelfilteret er designet for å filtrere ut partikler, mens katalysatoren jobber for å redusere utslipp av gassformige forurensninger. Begge systemene kan imidlertid brukes sammen for å redusere utslipp fra kjøretøy.


Det er også mulig å gjenvinne edle metaller fra partikkelfiltre gjennom spesialisert resirkulering.
Ved å resirkulere disse metallene kan du redusere behovet for å utvinne nye ressurser og redusere miljøbelastningen.