INDUSTRIKATALYSATOR

INDUSTRIKATALYSATOR

Industrielle katalysatorer brukes i en rekke bruksområder i ulike bransjer. For eksempel brukes de i bio- og naturgassanlegg, kraftvarmeanlegg og kjemiske anlegg. De industrielle katalysatorene kan lages av både keramiske og metalliske materialer og inneholder også interessante mengder edle metaller som platina, palladium og rhodium.Disse edle metallene fungerer som katalysatorer i kjemiske reaksjoner som finner sted i anleggene og bidrar til å rense skadelige stoffer fra utslippene. Det er viktig at industrielle katalysatorer fungerer optimalt for å redusere miljøbelastningen og oppfylle ulike miljøkrav og forskrifter.


Når industrielle katalysatorer når slutten av levetiden eller må skiftes ut, kan de resirkuleres for å resirkulere de verdifulle edle metallene. Gjenvinning av edle metaller reduserer behovet for å utvinne nye metaller og reduserer dermed miljøbelastningen fra gruvedrift og utvinning. I tillegg kan resirkulerte edle metaller brukes i nye produkter, noe som reduserer produksjonskostnadene og fremmer bærekraft og sirkulær økonomi.