Keramisk katalysator

KERAMISK KATALYSATOR

Hva gjør katalysatoren?

En keramisk kjøretøykatalysator er en viktig del av avgassrensesystemet og bidrar til å redusere utslipp av skadelige stoffer.
Katalysatoren har en honeycomb-lignende kjerne, vanligvis laget av keramisk materiale, der de edle edle metallene platina, palladium og rhodium finnes.
Disse edle metallene fungerer som katalysatorer for kjemiske reaksjoner som omdanner skadelige eksosutslipp til mindre farlige stoffer.Kjernen i en keramisk katalysator er utformet med små kanaler som eksosgassene passerer gjennom. Kanalene varierer i diameter avhengig av typen katalysator og bæreren den brukes i. Den katalytiske reaksjonen skjer på overflaten av kanalene, med edelmetallbelagte vegger som fungerer som katalysatorer for å fremme reaksjonen.Den bikakelignende strukturen og kanalene i katalysatoren gir et stort overflateareal, noe som er viktig for at rensingen skal være så effektiv som mulig. Denne typen katalysatorstruktur kalles også en monolitt.Når katalysatoren ikke lenger fungerer optimalt, eller når bilen når slutten av levetiden, kan katalysatoren resirkuleres for å resirkulere de verdifulle edle metallene til nye produkter. Dette reduserer behovet for å utvinne nye metaller og reduserer miljøbelastningen fra gruvedrift og utvinning av metallene.

Innehåll katalysator monolit
Keramisk katalysator ( monolit )