Miljö & tillstånd

MILJÖ & TILLSTÅND KATALYSATOR HANTERING

Vi bedriver vår verksamhet med strikt efterlevnad av gällande lagar och riktlinjer, och vi är djupt engagerade i ansvarsfull miljöhantering.

Vårt åtagande för överensstämmelse är av grundläggande betydelse. Vi har säkerställt att alla nödvändiga tillstånd för avfallshantering och handel med katalysatoravfall har erhållits. Dessutom innehar vi ett Transporttillstånd utfärdat av Länsstyrelsen för både farligt och icke-farligt avfall med koderna 160801 och 160807*.

unsplash