Miljø og tillatelse

MILJØ OG TILLATELSE

Vi driver vår virksomhet i strengt samsvar med gjeldende lover og retningslinjer, og vi er dypt forpliktet til ansvarlig miljøledelse.

Vår forpliktelse til overholdelse er grunnleggende. Vi har sørget for at alle nødvendige tillatelser for avfallshåndtering og handel med katalysatoravfall er innhentet. I tillegg har vi Transporttillatelse utstedt av Fylkesnemnda for både farlig og ikke-farlig avfall med kodene 160801 og 160807*.

unsplash