Miljø & tilladelse

MILJØ & TILLADELSE

Vi driver vores forretning i nøje overensstemmelse med gældende love og retningslinjer, og vi er dybt engagerede i ansvarlig miljøledelse.

Vores forpligtelse til overholdelse er grundlæggende. Vi har sikret, at alle nødvendige tilladelser til affaldshåndtering og handel med katalysatoraffald er opnået. Derudover har vi en Transporttilladelse udstedt af Amtsstyrelsen for både farligt og ikke-farligt affald med koderne 160801 og 160807*.

unsplash