KATALYSATOR ÅTERVINNING

KATALYSATOR ÅTERVINNING

Lär dig om Ädelmetallerna

i Katalysatorer och Partikelfilter

PLATINA


Platina är en ädelmetall som tillhör gruppen tunga platinametaller. Dess kemiska symbol är Pt och dess atomnummer är 78. Platina har en silvervit färg och är en hård, smidbar och böjlig metall. Platina har en densitet på 21,45 g/cm3 och smälter vid en temperatur av 1768,3 °C.


Läs mer

RHODIUM


Rhodium är en silvervit metalliskt grundämne med kemiskt symbol Rh och atomnummer 45. Det tillhör gruppen av ädelmetaller och är en av de sällsyntaste metaller som finns på jorden.

Rhodium är en extremt hård och slitstark metall, med en hög smältpunkt på 1964 °C.

Läs mer

PALLADIUM


Palladium är en metallisk grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller. Det kemiska tecknet för palladium är Pd och dess atomnummer är 46. Palladium har en silvervit färg och är en mjuk och smidbar metall. Det har en densitet på 12,02 g/cm3 och smälter vid en temperatur av 1554,9 °C.

SWEKAT katalysator återvinning

Lär dig se skillnad på de olika Kärnorna
Och hur fungerar en KATALYSATOR och ett PARTIKELFILTER?


KERAMISK KATALYSATOR


De flesta fordonskatalysatorer har en keramisk kärna, i kärnan finns de värdefulla ädelmetallerna platina, rodium och palladium

Läs mer

DIESEL PARTIKELFILTER (DPF)


Kärnan på partikelfiltret skiljer sig från katalysatorns kärna.
Skillnaden mellan ett partikelfilter och en katalysator är att partikelfiltret är till för att filtrera bort skadliga partiklar i avgaserna.
Läs mer

METALLISK KATALYSATOR


Likt keramisk katalysator renar den metalliska katalysatorn avgaserna från bensin drivna fordon.
Man känner igen den metalliska katalysatorn på den metalliska kärnan likt bilden i länken här nedan
Läs mer

INDUSTRIELLA KATALYSATORER


Katalysatorer används i många industriella tillämpningar, som t.ex bio och naturgasanläggningar, kraftvärmeverk samt industri- och kemiska anläggningar. Dessa kan vara både keramiska och metallkatalysatorer, som också innehåller intressanta mängder ädelmetaller
Läs mer